Fakultetni tanlang:
Davolash
Tibbiy pedagogika va oliy hamshiralik ishi
Stomatologiya
Magistratura
Pediatriya TB va TP
Turkiy tibbiyot fakultet
Xorijiy fakultet

Elektron majmua xolati bo`yicha xisobot Jadval

Kunlik dinamika

Manba turlari bo`yicha taqsimot: 10168
Grafik Reyting (soni)

Kafedralar bo`yicha kiritilgan manba soni
(2019-10-14 05:15 xolatiga)

Fan soni PO`
soni
Manba soni
(fan x 19)
Kiritilgan
manba
soni *
Foiz
1anatomiya 00
0 (0)

0 %

Davolash Fan soni PO`
soni
Manba soni
(fan x 19)
Kiritilgan
manba
soni *
Foiz
2Ichki kasalliklar va endokrinologiya 1523
285 (100)
110
38.6 %
3Umumiy xirurgiya 515
95 (100)
52
54.74 %
4Akusherlik va ginekologiya 2 19
19 (100)
11
57.89 %
5Patologik fiziologiya 14
17 (89)
10
58.82 %
6Gistologiya, sitologiya va embriologiya 112
19 (100)
9
47.37 %
7 Fakultet va gospital xirurgiya, urologiya 520
95 (100)
31
32.63 %
8Psixiatriya, narkologiya va tibbiy psixologiya 44
76 (100)
35
46.05 %
9Ftiziatriya, pulmonologiya va dermatovenerologiya 39
57 (100)
16
28.07 %

Tibbiy pedagogika va oliy hamshiralik ishi Fan soni PO`
soni
Manba soni
(fan x 19)
Kiritilgan
manba
soni *
Foiz
10 Yuqumli kasalliklar va epidemiologiya 59
95 (100)
54
56.84 %
11Otorinolaringologiya va oftalmologiya 317
57 (100)
24
42.11 %
12Fakultet va gospital terapiya 715
133 (100)
36
27.07 %
13Akusherlik va ginekologiya 1 511
95 (100)
28
29.47 %
14Xirurgik kasalliklar va reanimatsiya 416
76 (100)
26
34.21 %
15 Biofizika va tibbiyotda axborot texnologiyalari 616
113 (99)
16
14.16 %
16Nevrologiya 413
76 (100)
18
23.68 %
17Onkologiya va tibbiy radiologiya 58
95 (100)
19
20 %

Stomatologiya Fan soni PO`
soni
Manba soni
(fan x 19)
Kiritilgan
manba
soni *
Foiz
18 Ichki kasalliklar propedevtikasi 2114
386 (97)
144
37.31 %
19Patologik anatomiya va sud tibbiyoti 623
114 (100)
47
41.23 %
20Terapevtik stomatologiya 722
132 (99)
51
38.64 %
21 Bolalar stomatologiyasi 1114
184 (88)
67
36.41 %
22Farmokologiya va klinik farmakologiya 312
57 (100)
24
42.11 %
23 Tibbiy kimyo 218
36 (95)
18
50 %
24 Xirurgik stomatologiya 1014
187 (98)
50
26.74 %
25 Ortopedik stomatologiya va ortodontiya 1117
208 (100)
40
19.23 %

Pediatriya TB va TP Fan soni PO`
soni
Manba soni
(fan x 19)
Kiritilgan
manba
soni *
Foiz
26Mikrobiologiya, virusologiya va immunologoiya 412
75 (99)
34
45.33 %
27 Pediatriya 820
152 (100)
51
33.55 %
28Jamoat salomatligi va sogliqni saqlashni boshqarish 1313
247 (100)
95
38.46 %
29Xalq tabobati va kasb kasalliklari 1020
190 (100)
53
27.89 %
30Travmatologiya, neyroxirurgiya va bolalar xirurgiyasi 518
95 (100)
35
36.84 %
31Umumiy gigiena va ekologiya 44
76 (100)
32
42.11 %
32Tibbiy biologiya 29
37 (97)
18
48.65 %
33Reabilitologiya, sport tibbiyoti va jismoniy tarbiya 33
57 (100)
7
12.28 %

Turkiy tibbiyot fakultet Fan soni PO`
soni
Manba soni
(fan x 19)
Kiritilgan
manba
soni *
Foiz
34Anatomiya va klinik anatomiya (OXTA) 216
38 (100)
17
44.74 %
35Fiziologiya 116
19 (100)
11
57.89 %

Xorijiy fakultet Fan soni PO`
soni
Manba soni
(fan x 19)
Kiritilgan
manba
soni *
Foiz
36Pedagogika, psixologiya va tillar kafedrasi 1314
247 (100)
61
24.7 %
37Ingliz tili 219
37 (97)
18
48.65 %
38 Ijtimoiy fanlar 913
167 (98)
42
25.15 %

* !